Tag: ผล บอล ลีก ฝรั่งเศส คาสิโนออนไลน์

  • นักวิจัยเม็กซิโกเร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวโพด หวังลดนำเข้าจากสหรัฐฯ

    ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอิสระแห่งชาปิงโก (Chapingo) ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเม็กซิโก เปิดเผยความก้าวหน้าเกี่ยวกับการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์จากการดัดแปลงพันธุกรรมหรือ “นอน-จีเอ็ม” (Non-GM) สำหรับการเพาะปลูก เพื่อชดเชยการนำเข้าเมล็ดพืชดังกล่าว ในขณะที…