Tag: ส ล็ ต สูตรหวยยี่กี lottovip ตัวเดียว

  • สงกรานต์ 2566 – เช็กที่นี่ ! ทางด่วนฟรี ช่วงเทศกาล 12-18 เม.ย.

    การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ตามการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 4 เมษายนที่ผ่านมา จำนวน 5 สาย ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ดังนี้

    วันพุธที่ 12 เมษ…