Tag: เกม nintendo switch ราคา

  • สภาพอากาศวันนี้ ภาคเหนือ-ภาคกลางร้อนจัด อุณหภูมิสูงสุด 40 องศาฯ

    พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีอากาศร้อนจัดบริเวณภาคเหนือและภาคกลางในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาป…