Tag: fa cup thai สูตรหวยยี่กี lottovip ตัวเดียว

  • ส่องเศรษฐกิจไทย 2566 เลือกตั้งรัฐบาลใหม่ ปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่แน่นอน

    เศรษฐกิจไทยปี 2566 กำลังเผชิญความท้าทายที่ชัดเจนมากขึ้น ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านของเครื่องยนต์หลักจากการส่งออกสินค้าที่ชะลอตัวไปสู่ภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง โดย “Krungthai COMPASS” ได้คงประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2566 โดยคาดว่าจะเติบโตได้ที่ 3.4% แต่การเปลี่ยนผ่านของแต่ละเครื่องยนต์หล…